KunstKræsj

"…"

 
 

KunstKræsj
City of residence,  OSLO, NORWAY

FACEBOOK

Location: Jenny Hemstads gate

Date and time:  

ABOUT:


KK: AIM, ved Ingrid Styrkestad vant i vår KunstKræsj kunstnerstipend med sitt prosjekt "PEEL".

13. oktober får vi se verket, som er et tverrfaglig samarbeid mellom en videokunstner, to dansere og en musiker som forsøker å utforske koblingen mellom kjønnsidentitet og klær. Med improvisasjon som verktøy zoomer de inn på og utforsker enkeltelementene og hvordan de sammen kan utfylle og kontrastere hverandre til å skape en ny helhet.

Ingrid Styrkestad: Video
Alma Bø Getachew og Håkon Vadstein: Dans
Marianna S. A. Røe: Musikk

OM KUNSTKRÆSJ
KUNSTKRÆSJ er Aker Brygges nye satsing på unge talenter innen kunst og kultur. Gjennom pop-up arrangementer med toneangivende unge kunstnere og talent innenfor et bredt spekter av sjanger og uttrykksformer har vi satt sammen et kulturprogram av konserter, utstilling, performance, dans og installasjon. 

Aker Brygge ønsker å tilby unge ukjente talenter en arena å opptre på, stille ut eller vise seg frem på. Kandidatene velges ut av kurator Maren Selvaag, der én person mottar et kunstnerstipend fra Bydel Aker Brygge. Stipendet vil bli tildelt en ung kunstner med særlig fokus på innovasjon av sitt felt og tverrkunstneriske produksjoner.